Guangzhou Yuzhuang Robot Co., Ltd.

Contact: Zheng Manager

Contact number: 13826463953 18814118227

Address: Zengbu Industrial Zone, Liwan District, Guangzhou

Phone: 020-81234998

Fax: 020-81735495